Badania i rejestry

Zgodnie ze światowymi trendami, poza  tworzeniem raportów HTA planujemy i prowadzimy badania pierwotne oraz wtórne, których celem jest zebranie rzetelnych danych kosztowych oraz epidemiologicznych. Ich wyniki mają za zadanie ułatwić podejmowanie decyzji w procesie wprowadzania na rynek nowych technologii i negocjowania sposobu ich finansowania. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziliśmy kilkanaście badań obserwacyjnych – zarówno przekrojowych, jak i longitudinalnych – w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce, w tym rejestry i badania ogólnopolskie. W celu zaoszczędzenia czasu i uproszczenia dostępu do danych stosujemy rozwiązania mobilne i korzystamy z dostosowanych do danego projektu aplikacji internetowych.

Zakres tematyki realizowanych przez nas badań obejmuje:

badania epidemiologiczne

rozpowszechnienie schorzenia, charakterystyka pacjentów lub typów opieki

ścieżki terapeutyczne

i ich rozpowszechnienie w praktyce klinicznej

zużycie zasobów

i badania kosztów (prospektywne i retrospektywne), wykorzystywane np. przy porozumieniach podziału ryzyka