Doradztwo strategiczne

Dzięki doświadczeniu i zaufaniu naszych klientów, we współpracy z nimi udało nam się opracować kilka innowacyjnych i ciekawych rozwiązań w zakresie doradztwa Market Access oraz rozwiązań systemowych.

STRATEGIA REFUNDACYJNA

przygotowanie rozwiązań akceptowalnych dla płatnika podczas procesu Market Access (np. RSS)

WARSZTATY NEGOCJACYJNE

konsultacje i trening zakończenia z sukcesem negocjacji z płatnikiem, opartych o dowody naukowe

ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

raporty i rozwiązania dla finansowania terapii najdroższych chorób

DORADZTWO

udział w spotkaniach z KOL oraz ekspertami

Dział Doradztwa i Pricingu, prowadzony przez Magdalenę Władysiuk, a wspierany przez liczne zespoły analityczne, ma do zaoferowania unikalną wiedzę i bogate doświadczenia w obszarze oceny technologii medycznych zarówno w Polsce jak i na świecie. Specjalizując się w ocenie technologii medycznych oraz Value Based Pricing, wspieramy, doradzamy i podpowiadamy rozwiązania dotyczące problemów występujących w wielu obszarach systemu ochrony zdrowia.

Market Access

Doświadczenie uczy nas także, że proces przygotowania wniosku oraz proces refundacyjny są ściśle związane i wymagają szerokiego strategicznego spojrzenia na produkt, terapie, problem zdrowotny i portfel produktów. Nie boimy się stanąć z boku, obiektywnie ocenić i zaproponować strategiczne rozwiązanie.

 

Doradztwo strategiczne prowadzimy w związku z opracowywanym raportem HTA i niezależnie od niego; dla aktualnie i w przyszłości refundowanego produktu, dla nowych i już istniejących obszarów terapeutycznych.

Doradzamy strategicznie w oparciu o:

 • wyniki oceny technologii medycznych — HTA,
 • analizę rynku oraz analizę konkurencji,
 • analizę obszaru terapeutycznego,
 • analizę problemu zdrowotnego,
 • obowiązujące prawo,
 • doświadczenia w innych sektorach gospodarki,
 • wykorzystanie własnego know-how w dziedzinie medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu społecznego.

Dedykowane raporty

Opracowujemy raporty i analizy w zakresie:

 • konkretnych problemów zdrowotnych,
 • zmian systemowych w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie,
 • struktury finansowania świadczeń,
 • tworzenia nowych i zmianie aktualnych rozwiązań proceduralnych w systemie ochrony zdrowia,
 • tworzenie opracowań skierowanych do lekarzy dedykowanych konkretnemu problemowi
 • opracowanie strategii negocjacyjnych i analiz cenowych dla określonych technologii medycznych,
 • wsparcie market access w zakresie wyboru optymalnego sposobu finansowania, ścieżek aplikacji o refundację i inne formy finansowania ze środków publicznych.

Instrumenty podziału ryzyka

Instrumenty podziału ryzyka przygotowywane przez HTA Consulting, dzięki zaangażowaniu całej naszej wiedzy o systemie finansowania w ochronie zdrowia, wieloletniej obecności w sektorze i praktykowaniu umiejętności analitycznych:

 • są oryginalne i dostosowane do potrzeb i priorytetów klienta,
 • są poparte rzetelną i kompleksową analizą możliwości ich realizacji,
 • uwzględniają wieloczynnikową oceną otoczenia cenowego-refundacyjnego,
 • zawierają dodatkowe rozwiązania niezbędne w procesie negocjacji warunków refundacyjnych i cenowych.

Dotychczas przygotowaliśmy ponad 50 różnego typu instrumentów dzielenia ryzyka, zgodnie z różnymi mechanizmami dozwolonymi przez ustawę o refundacji. Każde z proponowanych rozwiązań było „skrojone na miarę” i uwzględniało nowatorskie podejście.

Mini HTA dla szpitali

Na poziomie szpitala wdrażane są liczne technologie medyczne (nie tylko leki, ale wyroby medyczne, procedury diagnostyczne czy chirurgiczne), które wymagają określonych nakładów finansowych związanych nie tylko z zakupem, lecz także utrzymaniem w ramach kontraktów z płatnikami.

W ramach tego typu rozwiązań oprócz analiz inwestycji możliwe jest rozważenie wdrożenia nie tylko narzędzi finansowych, ale także służących komunikacji i zarządzaniu decyzjami na poziomie szpitala. HTA (Health Technology Assessment, Ocena Technologii Medycznych) jest narzędziem stosowanym w ochronie zdrowia do podejmowania decyzji, szczególnie w zakresie wdrażania nowych rozwiązań oraz refundacji na różnych poziomach zarządzani (krajowym, regionalnym, instytucji – szpitala).

 

HTA bazuje na założeniu, że niezbędnym warunkiem poprawy zdrowia populacji jest maksymalizacja efektów — przede wszystkim klinicznych — w ramach posiadanych środków budżetowych. Niezbędnym etapem w dążeniu do tej poprawy jest zmiana sposobu myślenia i praktykowanie opieki poprzez prewencję i diagnostykę oraz zmierzenie się z faktem potencjalnych niekorzystnych zmian. Celem HTA jest też nowa jakość procesów, tworzona dzięki systematycznej, dobrze udokumentowanej i kompleksowej analizie konsekwencji (klinicznych, finansowych, zmian organizacji) wdrażania nowych technologii medycznych.

Nasze usługi w tym zakresie:

 • naliza efektywności klinicznej i kosztowej nowych technologii czy świadczeń szpitalnych;
 • Ocena opłacalności procesów szpitalnych (diagnostyczny, terapeutyczny, mieszany);
 • Przeszkolenie w zakresie EBM i HTA i nauka opracowywania analiz;
 • Wyszukiwanie danych oraz analiz przy tworzeniu procesów szpitalnych;
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów szpitalnych.

medic-563423_1920

Przygotowane przez nas jednodniowe szkolenie z tego zakresu, z omówieniem konkretnych przypadków oraz wskazaniem rozwiązań funkcjonujących w czołowych placówkach innych krajów, zapewni jasny i spójny przekaz metodyki mini-HTA.