Analiza Problemu Decyzyjnego

Jest to rodzaj wstępnej analizy, którą wykonujemy w celu określenia zakresu pełnego raportu HTA. Pozwala ona na zdefiniowanie kontekstu klinicznego, w jakim przeprowadzona zostanie ocena danej technologii medycznej, poprzez określenie:

populacji docelowej

dostępnych technologii alternatywnych

istotnych efektów zdrowotnych

Zalety

APD umożliwia także oszacowanie ilości i jakości dostępnych dowodów naukowych oraz zaplanowanie dalszych kroków w procesie opracowywania analiz HTA. Po prezentacji wyników APD klient decyduje, czy chce zlecić wykonanie pełnego raportu HTA.

APD ma jeszcze jedną istotną zaletę — kompleksowo obrazuje problem zdrowotny i najpełniej buduje wiedzę i świadomość jednostki chorobowej.

Zastosowanie APD
  • Zdefiniowanie zakresu i kształtu raportu HTA;
  • Dokument do komunikacji z:
    • klinicystami,
    • decyentami,
    • mediami,
    • z samorządami (jednostkami samorządu terytorialnego) i wojewodami.