Analiza Racjonalizacyjna

Analizy racjonalizacyjna, zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej, musi być opracowana w przypadkach, gdy wykonana analiza wpływu na budżet płatnika (BIA) wykazała wzrost kosztów refundacji wynikających z finansowania ocenianej technologii medycznej. Celem AR jest przedstawienie rozwiązań, które umożliwią sfinansowanie nowej technologii bez zwiększania kosztów po stronie płatnika publicznego.