Raporty HTA

Jesteśmy najbardziej doświadczoną firmą na rynku, oferującą pełny zakres analiz HTA. Przygotowujemy raporty HTA dla wszystkich krajów w regionie, dostosowujemy też istniejące już raporty oraz modele do lokalnych wymagań.

WIĘCEJ O RAPORTACH HTA
Analiza Problemu Decyzyjnego

Rodzaj wstępnej analizy, którą wykonujemy w celu określenia zakresu pełnego raportu HTA.

WIĘCEJ
Analiza Kliniczna

Określana jest skuteczność i bezpieczeństwo ocenianej technologii w danym wskazaniu względem alternatywnych opcji.

WIĘCEJ
Analiza Ekonomiczna

Tworzona w oparciu o techniki decyzyjne, modele Markova, DES i inne metody modelowania.

WIĘCEJ
Analiza Racjonalizacyjna

Opracowana w przypadkach, gdy wykonana analiza wpływu na budżet płatnika (BIA) wykazała wzrost kosztów refundacji wynikających z finansowania ocenianej technologii medycznej.

WIĘCEJ
Analiza Wpływu na Budżet

Prognozowana jest liczba pacjentów, którzy korzystać będą z ocenianej technologii medycznej oraz szacowane są przyszłe wydatki budżetowe w tej populacji.

WIĘCEJ
Analiza Kosztowa

Tworzona w oparciu o własne badania lub rejestry pacjentów prowadzone przez HTA Consulting.

WIĘCEJ

Doradztwo strategiczne

Dzięki doświadczeniu i zaufaniu naszych klientów, we współpracy z nimi udało nam się opracować kilka innowacyjnych i ciekawych rozwiązań w zakresie doradztwa Market Access oraz rozwiązań systemowych.

WIĘCEJ O DORADZTWIE

STRATEGIA REFUNDACYJNA

przygotowanie rozwiązań akceptowalnych dla płatnika podczas procesu Market Access (np. RSS)

WARSZTATY NEGOCJACYJNE

konsultacje i trening zakończenia z sukcesem negocjacji z płatnikiem, opartych o dowody naukowe

ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

raporty i rozwiązania dla finansowania terapii najdroższych chorób

DORADZTWO

udział w spotkaniach z KOL oraz ekspertami

Szkolenia

Szkolenia prowadzone przez HTA Consulting mają charakter zamknięty, są także celowane – dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Odbywają się w dowolnym miejscu w Polsce lub za granicą i mogą być przeprowadzone również w języku angielskim. Nie narzucamy wielkości grupy – przeszkolimy zarówno jedną osobę, jak i zespół, przy czym ze względów praktycznych zalecamy, by grupa nie przekraczała 20 osób.

Nie sztuką jest tylko „wiedzieć”, sztuką jest przekazać swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie w przystępny sposób. Każde zagadnienie z systemu ochrony zdrowia podejmujemy z wnikliwym rozpoznaniem i każdy program szkoleniowy dopasowujemy „na miarę potrzeb” tak, aby był jak najbardziej przystępny dla uczestników (np. zajęcia warsztatowe z opracowywania porozumień podziału ryzyka, opracowanie modeli ekonomicznych, planowanie badań obserwacyjnych i rejestrów). Jesteśmy otwarci na każde zapytanie i wyzwanie.

WIĘCEJ O SZKOLENIACH

EBM & HTA

Pricing

Mini HTA

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Narzędzia IT

Lata praktyki zaowocowały kolejnymi narzędziami usprawniającymi nasz warsztat analityczny. Setki opracowanych przez nasz zespół analiz wpływu na budżet zaowocowały obszerną bazą informacji o produktach leczniczych z historią sięgającą nawet do 2007 roku. Od niedawna dzielimy się posiadanymi zasobami. Stworzyliśmy i ciągle rozwijamy serwisy on-line, jak IKAR pro oraz The Dynamic Literature Catalogue, a także aplikacje mobilne skierowane do konkretnych grup docelowych.

WIĘCEJ O NARZĘDZIACH IT
IKAR pro

Serwis został opracowany dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia w obszarze oceny technologii medycznych oraz refundacji. Systematyczna analiza danych refundacyjnych umożliwiła opracowanie narzędzi i rozwiązań prezentowanych w przejrzysty i ujednolicony sposób. Intuicyjna obsługa serwisu oszczędza czas w poszukiwaniu informacji.

GO TO IKARPRO.PL
Aplikacje mobilne

W oparciu o bogatą bazę danych źródłoych oraz doświadczenie w tworzeniu aplikacji sieciowych oferujemy możliwość stworzenia aplikacji mobilnych z dziedziny refundacji, dedykowanych dla różnych odbiorców oraz wspomagających określone cele.

The Dynamic Literature Catalogue

The Dynamic Literature Catalogue (dlc.hta.pl) to doskonalę rozwiązanie dla tych, którzy zawsze potrzebują mieć pod ręką aktualne podsumowanie wyników wszystkich badań na temat produktu. To interaktywna baza danych dostępnych on-line, zawierająca badania kliniczne dotyczące analizowanej interwencji.

PRZEJDŹ DO DLC.HTA.PL

DTP

Nasz dział DTP oferuje profesjonalną pomoc w zakresie prezentacji danych, a także projektowaniu graficznym posterów i innych materiałów konferencyjnych. Bogate doświadczenie w opracowaniu graficznym oraz składzie i łamaniu raportów i wydawnictw książkowych pozwala na profesjonalne przeprowadzenie klienta przez proces publikacji materiałów zarówno do druku, jak i do rozpowszechniania on-line.

WIĘCEJ O DTP

Badania i rejestry

Zgodnie ze światowymi trendami, poza  tworzeniem raportów HTA planujemy i prowadzimy badania pierwotne oraz wtórne, których celem jest zebranie rzetelnych danych kosztowych oraz epidemiologicznych. Ich wyniki mają za zadanie ułatwić podejmowanie decyzji w procesie wprowadzania na rynek nowych technologii i negocjowania sposobu ich finansowania.

WIĘCEJ O BADANIACH