Raporty HTA

Dlaczego są tak istotne dla Market Access?

Analizy Oceny Technologii Medycznych, określane również jako analizy HTA (Health Technology Assessment), stanowią nasz kluczowy produkt. Wykonujemy je już od 12 lat, wraz ze wspieraniem procesu Market Access. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce zajmującą się tą tematyką, a wielu naszych byłych i obecnych współpracowników kształtuje polski system ochrony zdrowia. Dzięki doświadczeniu tworzymy najwyższej wiarygodności i jakości analizy służące celom refundacyjnym, negocjacji cenowych, marketingowym czy edukacyjnym. Długa obecność na rynku zaowocowała wykształceniem metod pracy zapewniających utrzymanie światowych standardów jakości. Od założenia firmy w 2001 roku wykonaliśmy już ponad 400 pełnych raportów HTA oraz przeszło 500 analiz wpływu na budżet.

zespół

interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą fizycy, farmaceuci, lekarze, ekonomiści, statystycy oraz prawnicy, dzięki którym analizy są najwyższej jakości

metodyka

sprawdzona metodyka oraz ogromna wiedza, jaką dzieliśmy się podczas przygotowywania raportów

działy

specjaliści z określonych działów (kliniczny, ekonomiczny oraz doradczy), skupieni są na specyficznych dla swoich dziedzin zadaniach

Przygotowujemy raporty HTA dla wszystkich krajów w regionie, dostosowujemy również gotowe raporty i modele do lokalnych wymagań.

Pełny raport HTA

Zamknięcie projektu (w zależności od technologii) zajmuje od 3 do 6 miesięcy. 

Analiza Problemu Decyzyjnego

3-6 tygodni

WIĘCEJ

Analiza kliniczna

4-12 tygodni

WIĘCEJ

Analiza ekonomiczna

10-12 tygodni (z analizą kosztową)

WIĘCEJ

Analiza Wpływu na Budżet

1-6 weeks

WIĘCEJ

Wiele rezultatów

 • Analiza kliniczna

  • Efektywność terapii
  • Bezpiezeństwo terapii
  • Critical appraisal of clinical trials
  • Krytyczna ocena badań klinicznych
  • Planowanie badań klinicznych
   (eksperymentalnych i obserwacyjnych)

 • Analiza ekonomiczna

  • Porównanieefektywności kosztowej różnych technologii
  • Pricing oparty na wartości
  • Modelowanie
  • Średni koszt leczenia na pacjenta (z oceną kosztów i konsekwencji klinicznych leczenia)

 • Analiza kosztowa

  • Oszacowanie kosztów choroby
  • Ocena schematów leczenia
  • Wskazanie różnic w kosztach (komplikacje, działania niepożądane)
  • Adaptacja zewnętrznych modeli
  • Społeczne skutki choroby

 • BIA

  • Strategia refundacyjna
  • Prognozowanie wydatków płatnika, dostawcy usług medycznych, producenta, pacjenta
  • Finansowe i organizacyjne aspekty refundacji
  • Umowy dzielenia ryzyka