Baza wiedzy

Baza wiedzy to zbiór informacji o HTA i powiązanych zagadnieniach. Podstawowe pojęcia zgromadzone w słowniku oraz bibliografia przedmiotu pomogą lepiej zrozumieć, czym jest HTA. Zebrane przez lata doświadczenie zaprocentowało również wieloma publikacjami w czasopismach naukowych oraz materiałami konferencyjnymi, którymi chcemy się teraz podzielić.

Słownik

podstawowe pojęcia związanie z oceną technologii medycznych

zobacz słownik

Bibliografia

przedmiotowa dla oceny technologii medycznych

poznaj bibliografię

Publikacje

publikacje naukowe współtworzone przez HTA Consulting

sprawdź publikacje

Postery

konferencyjne wraz z abstraktami oraz plikami PDF do pobrania

zobacz postery