Fundusz Medyczny – raport

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez HTA Consulting raportem "Innowacje. Fundusz Medyczny."Raport ma na celu kompleksowe przedstawienie konsekwencji systemowych związanych z wprowadzeniem nowego modelu dostępu do innowacyjnych leków w Polsce w świetle ustawy o Funduszu Medycznym.

Raport MCDA

Zachęcamy do zapoznania się z raportem "Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich", współtworzonym przez HTA Consulting w ramach konsorcjum MCDA wraz z HealthQuest, MAHTA oraz Sanofi.Celem powstania raportu było zaproponowanie kompletnego modelu analizy wielokryterialnej do oceny

Raport Every Day Counts

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Every day counts", opublikowanym przez EFPIA, którego powstanie wspierało stowarzyszenie CEESTAHC. Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, znalazła się w gremium konsultantów. Raport poświęcony jest problematyce dostępu do innowacyjnych terapii w onkologii i nierównościom w tym obszarze w Europie.