Szczepienia przeciw rotawirusom

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją współtworzoną przez zespół HTA Consulting pt. "Szczepienia przeciw rotawirusom - rekomendacje kliniczne i refundacyjne".Od stycznia 2021 do kalendarza szczepień obowiązkowych wejdzie szczepionka p/rotawirusom. Najważniejsze jest wytworzenie odporności u dziecka przed pierwszym poważnym szczytem zachorowań. W opracowaniu staraliśmy się wyznaczyć

Raport MCDA

Zachęcamy do zapoznania się z raportem "Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich", współtworzonym przez HTA Consulting w ramach konsorcjum MCDA wraz z HealthQuest, MAHTA oraz Sanofi.Celem powstania raportu było zaproponowanie kompletnego modelu analizy wielokryterialnej do oceny

Raport Every Day Counts

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Every day counts", opublikowanym przez EFPIA, którego powstanie wspierało stowarzyszenie CEESTAHC. Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, znalazła się w gremium konsultantów. Raport poświęcony jest problematyce dostępu do innowacyjnych terapii w onkologii i nierównościom w tym obszarze w Europie.