POL-VENT baza danych pacjentów z niewydolnością oddechową

We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszcz tworzymy bazę danych pacjentów z niewydolnością oddechową, uczestniczących w "Krajowym programie zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019".Program jest realizowany przez 23 ośrodki w całej Polsce i wciąż