Debata PTSR

Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, wzięła udział w debacie eksperckiej "Zmiana kryteriów kwalifikacji do programu lekowego SM - potrzeby pacjentów i lekarzy a możliwości systemowe", objętej patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, która odbyła się 28 stycznia 2021. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR).Eksperci zgodnie...

Szczepienia przeciw rotawirusom

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją współtworzoną przez zespół HTA Consulting pt. "Szczepienia przeciw rotawirusom - rekomendacje kliniczne i refundacyjne".Od stycznia 2021 do kalendarza szczepień obowiązkowych wejdzie szczepionka p/rotawirusom. Najważniejsze jest wytworzenie odporności u dziecka przed pierwszym poważnym szczytem zachorowań. W opracowaniu staraliśmy się wyznaczyć...

Sympozjum EBHC 2020

Jak co roku, HTA Consulting będzie aktywnie uczestniczyć w 15. Międzynarodowym Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „From Evidence to Action”, które odbędzie się on-line w dniach 5-7 października 2020.W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum. ...

Raport MCDA

Zachęcamy do zapoznania się z raportem "Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich", współtworzonym przez HTA Consulting w ramach konsorcjum MCDA wraz z HealthQuest, MAHTA oraz Sanofi.Celem powstania raportu było zaproponowanie kompletnego modelu analizy wielokryterialnej do oceny...

Raport Every Day Counts

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Every day counts", opublikowanym przez EFPIA, którego powstanie wspierało stowarzyszenie CEESTAHC. Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, znalazła się w gremium konsultantów. Raport poświęcony jest problematyce dostępu do innowacyjnych terapii w onkologii i nierównościom w tym obszarze w Europie. ...

Artykuł „Proposal for a Regulation on Health Technology Assessment in Europe…”

Na łamach czasopisma Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research ukazał się artykuł pt. Proposal for a Regulation on Health Technology Assessment in Europe – opinions of policy makers, payers and academics from the field of HTA, którego współautorem jest Magdalena Władysiuk, Vice-prezes HTA Consulting.Pełny tekst artykułu można znaleźć tutaj - zachęcamy...

Konferencja KIF: „Współpraca lekarz – fizjoterapeuta…”

Magdalena Władysiuk, Vice-prezes HTA Consulting, wzięła udział w organizowanej z inicjatywy prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów konferencji Współpraca lekarz – fizjoterapeuta w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.Dyskutowano o zmianach w fizjoterapii oraz konieczności wypracowania nowych standardów i wytycznych.Więcej o konferencji na stronie KIF oraz w...