Debata PTSR

Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, wzięła udział w debacie eksperckiej „Zmiana kryteriów kwalifikacji do programu lekowego SM – potrzeby pacjentów i lekarzy a możliwości systemowe”, objętej patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, która odbyła się 28 stycznia 2021. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR).

Eksperci zgodnie uznali, że kryteria kwalifikacji do programu lekowego II linii, umożliwiające skuteczniejsze leczenie stwardnienia rozsianego (SM), w Polsce są obecnie zbyt restrykcyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty oraz materiałem wideo tutaj.