Debata PTSR

Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, wzięła udział w debacie eksperckiej "Zmiana kryteriów kwalifikacji do programu lekowego SM - potrzeby pacjentów i lekarzy a możliwości systemowe", objętej patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, która odbyła się 28 stycznia 2021. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR).Eksperci zgodnie