Art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji – analiza przypadków oraz propozycja zmian

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji – analiza przypadków oraz propozycja zmian„. Może on stanowić punkt wyjścia do dyskusji pomiędzy ekspertami HTA i przedstawicielami strony rządowej w celu wypracowania zasad kształtowania ceny na podstawie wyników analiz klinicznych (w ramach zmodyfikowanego artykułu 13.3 lub w ramach innych regulacji po usunięciu tego artykułu).

W obecnej praktyce art. 13 ust. 3 rodzi wiele problemów, co jest wynikiem jego niejasnego brzmienia i różnych pojawiających się interpretacji dotyczących zasad jego stosowania. Na dzień dzisiejszy nie ma jasnych wytycznych pozwalających na ukształtowanie jednolitej ścieżki postępowania. Analiza praktyki AOTMiT w odniesieniu do interpretacji art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji wskazuje na niejasny sposób realizacji ww. normy prawnej, który prowadzi do występowania rozbieżności interpretacyjnych.