Raport MCDA

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich„, współtworzonym przez HTA Consulting w ramach konsorcjum MCDA wraz z HealthQuest, MAHTA oraz Sanofi.

Celem powstania raportu było zaproponowanie kompletnego modelu analizy wielokryterialnej do oceny interwencji stosowanych w chorobach rzadkich nieonkologicznych. Wierzymy, że zaproponowany model może być wartościowym narzędziem oraz że jego powstanie może stać się przyczynkiem do szerokiej dyskusji na temat dostępności interwencji stosowanych w chorobach rzadkich i sposobu ich oceny.