Onkologia – w stronę polityki zdrowotnej opartej na danych

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Onkologia – w stronę polityki zdrowotnej opartej na danych. Rekomendacje dla Polski”, przygotowanym przez zespół HTA Consulting dla Fundacji Onkologicznej Alivia, we współpracy z multidyscyplinarnym zespołem ekspertów, w ramach programu „Dane, wiedza, decyzje. Polityka zdrowotna w onkologii oparta na danych”.

Opracowanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych obrazem danych onkologicznych w Polsce oraz potencjałem, jaki w obliczu rozwijających się technologii niesie ich wykorzystanie. Publikacja wskazuje korzyści, jakie dla systemu może przynieść podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Identyfikuje również najistotniejsze bariery oraz perspektywy rozwoju opieki onkologicznej w Polsce.

Raport można pobrać na stronie Fundacji Alivia.