VI Kongres Zdrowia Publicznego

Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, brała udział w VI Kongresie Zdrowia Publicznego, który odbył się w dniach 6-7 grudnia w Warszawie, podejmując dyskusję w ramach sesji poświęconej zagadnieniu Value-Based Healthcare.

Rozważając kwestię wartości w ochronie zdrowia, zwróciła ona uwagę, że pierwszy konieczny wskaźnik efektywności to czas od wprowadzenia leku do momentu, kiedy trafia on do szpitali. Poruszyła również m.in. możliwości testowania koncepcji VBHC w chorobach rzadkich. „Stwórzmy mechanizmy, w których programy lekowe pozwolą nam zbierać efekty jakościowe”.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest w serwisie youtube.