Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii

Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, wzięła udział w odbywającej się w dniu 25 listopada 2019 konferencji „Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii. Wyzwania dla Polski 2020”.

W ramach sesji poświęconej tematyce nowych polskich kryteriów oceny leków dedykowanych chorobom rzadkim, wygłosiła prezentację „Innowacyjne modele płatności dla drogich innowacyjnych leków w chorobach rzadkich.”

Celem konferencji było zdefiniowanie kierunków i podejścia do terapii w ramach oczekującego na zatwierdzenie przez Radę Ministrów Planu dla Chorób Rzadkich.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://www.omp-polska.pl