ISPOR Poland Chapter 2019

Trwa XVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. W wydarzeniu biorą udział Paulina Rolska-Wójcik oraz Robert Plisko, prezes HTA Consulting. W ramach odbywających się w dniu jutrzejszym (29.11.2019) sesji wygłoszą oni następujące prezentacje:Robert Plisko:"Jak zmierzyć wartość nowych leków w chorobach rzadkich? Porównanie kryteriów...

Konferencja MZ nt. programu POL-VENT

W organizowanej w dniu dzisiejszym przez Ministerstwo Zdrowia konferencji „POL-VENT – krok milowy w polskiej pneumonologii”, udział wzięła Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting.Konferencja miała na celu podsumowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez...

VIII konferencja „Polityka lekowa”

W odbywającej się w dniu dzisiejszym w Warszawie debacie w ramach VIII konferencji "Polityka lekowa" udział bierze Magdalena Władysiuk, wice-prezes HTA Consulting. Przyłączy się ona do dyskusji w ramach Panelu 4 "Czynnik ekonomiczny w kształtowaniu bezpieczeństwa lekowego kraju".Temat przewodni konferencji to Jak zapewnić długoterminowe...

ISPOR Europe 2019: Value

Value (wartość) jest istotnym zagadnieniem podczas tegorocznej edycji ISPOR Europe, która dobiega dzisiaj końca w Kopenhadze.Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem Digital Transformation of Healthcare: Changing Roles and Sharing Responsibilities.Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym ISPOR Europe!...