ISPOR Warsaw 2019

HTA Consulting będzie obecne na rozpoczynającym się już we wtorek konferencji ISPOR (27-28 marca 2019):Navigating Joint HTA, Procurement, and Fair Pricing:Evidence-Based Insights and Practical RecommendationsW ramach wydarzenia Magdalena Władysiuk, vice-prezes HTA Consulting, 27 marca wygłosi prezentacje:Developing MCDA scheme for rare diseases in Poland: Local context...

Wydatki na ochronę zdrowia w 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art.131c) wysokość środków finansowanych przeznaczonych na ochronę zdrowia nie może być niższa niż 4,86% produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. Wartość PKB ustalana jest na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wydawanym na podstawie...