Renegocjacje 2018/2019 – wykaz otwarty

HTA Consulting zbadało wpływ renegocjacji w związku z wygasaniem czasowych decyzji refundacyjnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez firmy farmaceutyczne i Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku na wysokość przychodów poszczególnych Podmiotów Odpowiedzialnych. Analizie poddano wyłącznie preparaty znajdujące się na wykazie otwartym leków refundowanych, dla których zmiana cen w sposób bezpośredni wpływa na odpłatności Narodowego Funduszu Zdrowia i Świadczeniobiorców. Poniżej przedstawiamy oszacowanie:

  • utraconych przychodów firm farmaceutycznych jakie przyniosły obniżki cen leków na przełomie 2018 i 2019 rok dla leków podlegających renegocjacjom z powodu wygasania decyzji refundacyjnych (data obowiązywania decyzji refundacyjnej do 31 grudnia 2018)
  • utraconych przychodów firm farmaceutycznych w okresie od 2018.01 do 2019.01 (włącznie) dla wszystkich preparatów z listy A bez względu na status renogocjacyjny

Przeprowadzone oszacowania wykonano w oparciu o opublikowane dane refundacyjne przez MZ oraz dane sprzedażowe opublikowane w komunikatach DGL dostępne w serwisie IKAR Pro.