IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC)

W dniach 7-8 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC).W wydarzeniu udział weźmie Magdalena Władysiuk, vice-prezes HTA Consulting, gdzie wystąpi w roli prelegenta w ramach dwóch sesjiEfektywna rehabilitacja jako wynik współpracy lekarza,...

Renegocjacje 2018/2019 – wykaz otwarty

HTA Consulting zbadało wpływ renegocjacji w związku z wygasaniem czasowych decyzji refundacyjnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez firmy farmaceutyczne i Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku na wysokość przychodów poszczególnych Podmiotów Odpowiedzialnych. Analizie poddano wyłącznie preparaty znajdujące się na wykazie otwartym...

Artykuł „Proposal for a Regulation on Health Technology Assessment in Europe…”

Na łamach czasopisma Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research ukazał się artykuł pt. Proposal for a Regulation on Health Technology Assessment in Europe – opinions of policy makers, payers and academics from the field of HTA, którego współautorem jest Magdalena Władysiuk, Vice-prezes HTA Consulting.Pełny tekst artykułu można znaleźć tutaj - zachęcamy...