POL-VENT baza danych pacjentów z niewydolnością oddechową

We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszcz tworzymy bazę danych pacjentów z niewydolnością oddechową, uczestniczących w "Krajowym programie zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019".Program jest realizowany przez 23 ośrodki w całej Polsce i wciąż

Dostępność oraz czas oczekiwania na refundację preparatów posiadających status leków sierocych

HTA Consulting zbadało dostępność oraz czas oczekiwania na refundację leków posiadających status leków sierocych zarejestrowanych przez EMA (stan na 18.04.2018).W Polsce obecnie (stan na 18.04.2018) refundowanych jest 21 (z 104) innowacyjnych leków  posiadających status leków sierocych zarejestrowanych w EMA.  8 z nich zarejestrowanych zostało po