Projekt obwieszczenia MZ I 2019

Na stronie MZ pojawił się  PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r. dla wykazu A – Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym. W porównaniu do obecnie obowiązującego obwieszczenia MZ wprowadzono następujące zmiany:

 • Z wykazu usunięto:
  • 14 grup limitowych,
  • 17 substancji czynnych (w tym 4 substancje refundowane w programie 75+),
  • 269 nowych opakowań leków (w tym 80 opakowań z programu 75+).
 • Na wykaz wprowadzono:
  • 38 nowych opakowań leków,
  • 19 leków do programu 75+.

Dla łącznie 1236 opakowań zmniejszona została urzędowa cena zbytu. Dla 716 opakowań obniżka była niższa niż 0,5 zł, natomiast dla 21 opakowań urzędowa cena zbytu została obniżona o co najmniej 20 zł.

Ponadto zidentyfikowaliśmy pomyłkę w projekcie obwieszczenia w zakresie wyznaczania marży detalicznej, która niesie za sobą konsekwencje m.in. w nieprawidłowych wartościach ceny detalicznej, limitów finansowania oraz wysokości dopłaty świadczeniobiorców.

Szczegółowe raporty  dostępne w serwisie ikarpro.pl