European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare… w Czechach

Magdalena Władysiuk, Vice-Prezes HTA Consulting, weźmie udział w European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic. Konferencja poświęcona tematyce EBM odbędzie się w dniach 12-14 grudnia 2018 w Brnie, organizatorem jest Czech Health Research Council Czech Republic (Czeska Rada ds. Badań Zdrowia).

Wystąpienie Magdaleny Władysiuk  nt. HTA in relation to systematic reviews and clinical practice guidelines przewidziane jest 13 grudnia o godz. 11:25 i odbędzie się w ramach  Sesji I: Methodology of clinical practice guidelines and systematic review.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.