HTA Consulting na EBHC 2018

Robert Plisko, Magdalena Władysiuk, Przemysław Ryś oraz Piotr Miazga z HTA Consulting wystąpią na nadchodzącym Sympozjum EBHC (Kraków, 8-9 października 2018 roku).  Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji i wysłuchania prezentacji:

Piotr Miazga
Fakty i mity na temat refundacji wyrobów chłonnych. Porównanie zasad finansowania pomiędzy Polską, Czechami i Słowacją
Facts and myths about the reimbursement of absorbent products. A comparison of fi nancing policies between Poland, the Czech Republic and Slovakia

Robert Plisko
Best value procurement (BVP) – od teorii do praktyki
Best value procurement (BVP) – from theory to practice

Magdalena Władysiuk
Ocena leków w chorobach rzadkich w Polsce – wybrane przykłady
Assessment of drugs in rare diseases in Poland on the example of selected diseases

Przemysław Ryś
Miejsce i rola porównania pośredniego w HTA
The place and role of indirect treatment comparison in HTA

Pełen program konferencji można znaleźć tutaj.