Symulacja ogólnego payback dla leków na receptę*

Czy może być uruchomiony payback?

■   Narodowy Fundusz Zdrowia w ocenie skutków projektu zarządzenia w sprawie programów lekowych z dnia 10 maja 2018 r. (źródło) poinformował, że w roku rozliczeniowym 2018 może  nastąpić przekroczenie całkowitego budżetu na refundację (CBR).

Czy można obliczyć kwoty przekroczenia dla poszczególnych leków na receptę?

■   Zespół IKARpro przygotował Kalkulator Payback 2018 (dostępny jest pod adresem) umożliwiający przeprowadzenie symulacji obliczeń potencjalnych wielkości kwot zwrotu dla poszczególnych leków na receptę, w zależności od wybranych przez Użytkownika parametrów m.in. takich jak urzędowa cena zbytu leku czy wielkości kwoty refundacji dla każdego z opakowań na koniec roku rozliczeniowego.

Jaka jest prognozowana kwota przekroczenia?

■   Prognozowane wykonanie całkowitego budżetu na refundację (CBR) w 2018 roku wyniosą ok. 12,58 mld zł [95% CI: 12,19 mld zł; 12,97 mld zł] i wskazują na przekroczenie o ok. 132,05 mln zł względem zaplanowanej wysokości CBR w bieżącym roku.**
■   Prognozowane wykonanie budżetu na refundację leków na receptę (lista A) wyniesie ok. 8,46 mld zł [95% CI: 8,09 mld zł; 8,82 mld zł] i oznacza przekroczenie o ok. 78,30 mln zł względem zaplanowanej wysokości budżetu na listę A w bieżącym roku.**

 

*  Przedstawione obliczenia są symulacja sytuacji przekroczenia całkowitego budżetu na refundacje leków oraz wykazu A . Payback ogólny dla leków na receptę oszacowany został przy określonych założeniach i można je odnaleźć w module Payback aplikacji IKARpro (źródło).

**  Planowana wysokość całkowitego budżetu na  refundację oraz budżetu na listę listę A przyjęto na podstawie komunikatu DEF z 2 sierpnia 2018 dotyczącego wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2018.