Potencjalne przekroczenie budżetu na refundację

NFZ opublikował komunikat dotyczący kosztów całkowitego budżetu na refundację w okresie od stycznia do maja 2018 roku. Procent wykonania całkowitego budżetu na refundację wyniósł 40,37%* – jest zatem niższy niż procent, jaki wynikałby z proporcjonalnego rozłożenia wydatków w ciągu roku (41,67%*).

Jednocześnie, sumaryczne wydatki na refundację apteczną po raz kolejny są wyższe (42,12%**) niż planowane wydatki przy założeniu proporcjonalnego rozłożenia wydatków w ciągu roku (41,67%**), co w przypadku utrzymania trendu w kolejnych miesiącach mogłoby się wiązać z uruchomieniem mechanizmu pay-back (lecz nie jest to możliwe ze względów prawnych).

Dynamika wydatków w ostatnich trzech miesiącach wskazuje jednak, że ryzyko przekroczenia budżetu na sprzedaż apteczną maleje – maj był drugim z rzędu miesiącem, w którym odnotowano spadek wydatków na refundację apteczną względem miesiąca poprzedzającego.

Odsetki odnoszą się do planowanego całkowitego budżetu na refundację na 2018 rok w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.


* Odsetki odnoszą się do planowanego całkowitego budżetu na refundację na 2018 rok.
** Odsetki odnoszą się do planowanego całkowitego budżetu na refundację na 2018 rok w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.