POL-VENT baza danych pacjentów z niewydolnością oddechową

We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszcz tworzymy bazę danych pacjentów z niewydolnością oddechową, uczestniczących w „Krajowym programie zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019”.

Program jest realizowany przez 23 ośrodki w całej Polsce i wciąż dołączają nowe. Systematyczne zbieranie danych na temat leczenia na sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów z niewydolnością oddychania przyczyni się do wdrożenia standardów leczenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i optymalizacji standardów ich dalszej opieki, a także umożliwi obserwację skuteczności i bezpieczeństwa tej metody oraz ocenę jej długofalowych skutków.

Więcej informacji na stronie badania: polvent.org