Narzędzie oceny wytycznych AGREE II w wersji polskiej

AGREE II – Appraisal of Guidelines Research and Evaluation – to narzędzie stanowiące standard oceny jakości wytycznych, które dostępne jest już w wersji polskiej. Przygotowaniem polskiego tłumaczenia zajęła się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z Zespołem ekspertów, wśród których znalazła się również Magdalena Władysiuk, Vice-prezes HTA Consulting.

Więcej informacji na stronie AOTMiT.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj: PDF