IKARpro – liczba nowych substancji czynnych na liście refundacyjnej

Ikarpro.pl – to nowatorski, wciąż udoskonalany i uzupełniany o nowe dane serwis, który łączy w sobie:

  • szybki dostęp do bazy danych refundacyjnych,
  • szeroki zestaw narzędzi analitycznych,
  • łatwość w poszukiwaniu ważnych informacji.

Serwis IKAR pro jest platformą dającą szybki dostęp do aktualnych danych o lekach refundowanych wspierającą proces analizy sytuacji refundacyjnej z przeznaczeniem dla wszystkich stron kształtujących rynek leków refundowanych.

Na podstawie danych z bazy IKARpro prezentujemy informacje o liczbie nowych substancji czynnych na poszczególnych listach refundacyjnych (A – Wykaz Otwarty, B – Programy Lekowe, C – Chemioterapia) od wejścia w życie ustawy refundacyjnej.

Liczba nowych substancji czynnych dopuszczonych do refundacji rośnie z roku na rok, przede wszystkim w ramach programów lekowych (B), w tym głównie w onkologii. Istotna jest zmniejszająca się liczba zupełnie nowych substancji czynnych na liście leków na receptę (A).

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ikarpro.pl