Narzędzie oceny wytycznych AGREE II w wersji polskiej

AGREE II - Appraisal of Guidelines Research and Evaluation - to narzędzie stanowiące standard oceny jakości wytycznych, które dostępne jest już w wersji polskiej. Przygotowaniem polskiego tłumaczenia zajęła się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z Zespołem ekspertów, wśród których znalazła się również Magdalena Władysiuk,...

POL-VENT baza danych pacjentów z niewydolnością oddechową

We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszcz tworzymy bazę danych pacjentów z niewydolnością oddechową, uczestniczących w "Krajowym programie zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019".Program jest realizowany przez 23 ośrodki w całej Polsce i wciąż...