Już w tą sobotę! XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

W trakcie XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbywającego się w dniach 24-26 maja 2018 roku, zaprezentowany zostanie poster: "Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII) z insulinoterapią metodą wielokrotnych wstrzyknięć (MDI) u kobiet w ciąży z cukrzycą typu 1 – przegląd systematyczny", którego...

Narzędzie oceny wytycznych AGREE II w wersji polskiej

AGREE II - Appraisal of Guidelines Research and Evaluation - to narzędzie stanowiące standard oceny jakości wytycznych, które dostępne jest już w wersji polskiej. Przygotowaniem polskiego tłumaczenia zajęła się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z Zespołem ekspertów, wśród których znalazła się również Magdalena Władysiuk,...

POL-VENT baza danych pacjentów z niewydolnością oddechową

We współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszcz tworzymy bazę danych pacjentów z niewydolnością oddechową, uczestniczących w "Krajowym programie zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019".Program jest realizowany przez 23 ośrodki w całej Polsce i wciąż...