International Medical Student’s Conference

W ramach nadchodzącej 26. Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Medycznej, która odbędzie się w Krakowie w dniach 19-21 kwietnia, firma HTA Consulting została sponsorem nagród oraz objęła patronat nad dwoma sesjami: Public Health oraz Pharmacy. Zostaną również wyłonione najlepsze prace w duchu Evidence Based Medicine, za które firma ufunduje dodatkowe nagrody.

Już wkrótce poinformujemy również o współorganizowanych przez HTA Consulting w ramach konferencji warsztatach poświęconych procesowi refundacyjnemu w Polsce oraz zaawansowanej metodyce badań.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj.