Prezentacja posteru na XXIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

W dniach 11-14 października w Gdańsku miał miejsce XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w trakcie którego Monika Małowicka z HTA Consulting zaprezentowała poster: Mechaniczne udrażnianie mózgowych tętnic (mechaniczna trombektomia) w leczeniu ostrej fazy niedokrwiennego udaru mózgu.

Poster w formie PDF do pobrania tutaj