Konferencja HTAi 2019 w Kolonii

W dniach od 15 do 19 czerwca w Kolonii, na odbywającej się konferencji HTAi, Robert Plisko, prezes HTA Consulting, będzie przewodniczył sesjom prezentacji posterów:Guidelines, Capability Building, Patient Preferences, Hospital-Based HTAPolicy Issues, Ethics and Value FrameworksPełny program konferencji dostępny jest tutaj. ...

Konferencja Road to Value Based Health Care

HTA Consulting bierze udział w odbywającej się w dniu dzisiejszym (11.06.2019) w Warszawie konferencji Road to Value Based Health Care, organizowanej przez INFARMA.Omawiane na konferencji kwestie opieki zdrowotnej opartej na wartości opisane zostały w pełnym raporcie poświęconym tej tematyce: Droga do Value Based...

XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Na odbywającym się w Lublinie w dniach 16-18 maja 2019 roku XX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaprezentowany zostanie poster pt. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania terapii podciśnieniowej w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej – przegląd systematyczny z metaanalizą, którego współautorami są vice-prezes Przemysław Ryś oraz...

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie odbywa się III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment - Ekspertyza Empatia Ewolucja.W dniu dzisiejszym, w rozpoczynającej się o godzinie 11:00 sesji Sprawiedliwość w zdrowiu – jak zmniejszyć nierówności zdrowotne? Oczekiwania i...

JHPOR, Warszawa 2019

HTA Consulting bierze udział w odbywającej się w dniu 12 kwietnia 2019 roku w Warszawie konferencji JHPOR. Tematyka tegorocznej edycji to Gorące tematy w polityce zdrowotnej w Polsce.W ramach wydarzenia przedstawiciel HTA Consulting wygłosi prezentację Opcje leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) - perspektywa...

ISPOR Warsaw 2019

HTA Consulting będzie obecne na rozpoczynającym się już we wtorek konferencji ISPOR (27-28 marca 2019):Navigating Joint HTA, Procurement, and Fair Pricing:Evidence-Based Insights and Practical RecommendationsW ramach wydarzenia Magdalena Władysiuk, vice-prezes HTA Consulting, 27 marca wygłosi prezentacje:Developing MCDA scheme for rare diseases in Poland: Local context...

Wydatki na ochronę zdrowia w 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art.131c) wysokość środków finansowanych przeznaczonych na ochronę zdrowia nie może być niższa niż 4,86% produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. Wartość PKB ustalana jest na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wydawanym na podstawie...

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC)

W dniach 7-8 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC).W wydarzeniu udział weźmie Magdalena Władysiuk, vice-prezes HTA Consulting, gdzie wystąpi w roli prelegenta w ramach dwóch sesjiEfektywna rehabilitacja jako wynik współpracy lekarza,...

Renegocjacje 2018/2019 – wykaz otwarty

HTA Consulting zbadało wpływ renegocjacji w związku z wygasaniem czasowych decyzji refundacyjnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez firmy farmaceutyczne i Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku na wysokość przychodów poszczególnych Podmiotów Odpowiedzialnych. Analizie poddano wyłącznie preparaty znajdujące się na wykazie otwartym...