Wydatki na ochronę zdrowia w 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art.131c) wysokość środków finansowanych przeznaczonych na ochronę zdrowia nie może być niższa niż 4,86% produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. Wartość PKB ustalana jest na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wydawanym na podstawie...

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC)

W dniach 7-8 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC).W wydarzeniu udział weźmie Magdalena Władysiuk, vice-prezes HTA Consulting, gdzie wystąpi w roli prelegenta w ramach dwóch sesjiEfektywna rehabilitacja jako wynik współpracy lekarza,...

Renegocjacje 2018/2019 – wykaz otwarty

HTA Consulting zbadało wpływ renegocjacji w związku z wygasaniem czasowych decyzji refundacyjnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez firmy farmaceutyczne i Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku na wysokość przychodów poszczególnych Podmiotów Odpowiedzialnych. Analizie poddano wyłącznie preparaty znajdujące się na wykazie otwartym...

Artykuł „Proposal for a Regulation on Health Technology Assessment in Europe…”

Na łamach czasopisma Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research ukazał się artykuł pt. Proposal for a Regulation on Health Technology Assessment in Europe – opinions of policy makers, payers and academics from the field of HTA, którego współautorem jest Magdalena Władysiuk, Vice-prezes HTA Consulting.Pełny tekst artykułu można znaleźć tutaj - zachęcamy...

Konferencja KIF: „Współpraca lekarz – fizjoterapeuta…”

Magdalena Władysiuk, Vice-prezes HTA Consulting, wzięła udział w organizowanej z inicjatywy prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów konferencji Współpraca lekarz – fizjoterapeuta w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.Dyskutowano o zmianach w fizjoterapii oraz konieczności wypracowania nowych standardów i wytycznych.Więcej o konferencji na stronie KIF oraz w...

Projekt obwieszczenia MZ I 2019

Na stronie MZ pojawił się  PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r. dla wykazu A - Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń...

European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare… w Czechach

Magdalena Władysiuk, Vice-Prezes HTA Consulting, weźmie udział w European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic. Konferencja poświęcona tematyce EBM odbędzie się w dniach 12-14 grudnia 2018 w Brnie, organizatorem jest Czech Health Research Council Czech Republic (Czeska...

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu

HTA Consulting weźmie udział w odbywającej się dnia 23 listopada 2018 roku VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Konferencję organizuje Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbędzie się ona w Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu.Piotr Miazga z HTA Consulting wystąpi w ramach...