Analiza Wpływu na Budżet

analiza wpływu na system ochrony zdrowia, w tym wpływu na budżet płatnika

Zastosowanie BIA

  • Zbadanie konsekwencji finansowych zastosowania badanej technologii medycznej w skali kraju dla budżetu płatnika;
  • Wybranie najlepszych scenariuszy finansowania świadczeń medycznych.

POBIERZ DEMO

W ramach analizy BIA prognozowana jest liczba pacjentów, którzy korzystać będą z ocenianej technologii medycznej oraz szacowane są przyszłe wydatki budżetowe w tej populacji. Szacowanie wydatków odbywa się w dwóch scenariuszach — przy założeniu finansowania analizowanej technologii medycznej oraz przy utrzymaniu stanu aktualnego. W ten sposób możliwe jest wyznaczenie wpływu, jaki na budżet mieć będzie rozpoczęcie finansowania analizowanej technologii medycznej.