Historia firmy

Spółka HTA Consulting, założona w 2001 roku w Krakowie, jest pionierem studiów oceniających technologie medyczne zarówno w skali kraju, jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie podstawową działalnością HTA Consulting jest dokonywanie oceny bezpieczeństwa, skuteczności i kosztów opcjonalnych sposobów postępowania medycznego, zgodnie z najlepszymi kryteriami wiarygodności przyjętymi na świecie, w oparciu o Evidence-Based Health Care.

Od założenia firmy w 2001 roku wykonaliśmy już ponad 500 pełnych raportów HTA. W latach 2003-2004 opracowaliśmy nasze pierwsze protokoły prospektywnych badań kosztowych i klinicznych z grupami kontrolnymi. W 2005 roku rozpoczęliśmy prowadzenie pierwszego badania randomizowanego. W 2006 zaprojektowaliśmy pierwszy rejestr/badanie obserwacyjne pacjentów, którego realizacją będziemy się zajmować w najbliższych latach. Rejestry oraz badania obserwacyjne/ kosztowe traktujemy priorytetowo, jako ważne dla medycyny narzędzia poznawcze.

Długa obecność na rynku zaowocowała wdrożeniem metod pracy zapewniających utrzymanie światowych standardów jakości. Najlepiej świadczą o tym liczne zamówienia zagraniczne. Stale świadczymy usługi wiodącym instytucjom i firmom na rynku ochrony zdrowia w Polsce, Europie i na świecie.

team_image
CEO

Robert Plisko

Robert — Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jest jednym z założycieli firmy. Robert- z wykształcenia magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Robert jest autorem wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia i jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Robert prowadzi Dział Analiz Ekonomicznych i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta.

team_image
Vice-President

Magdalena Władysiuk

lekarz (Akademia Medyczna w Lublinie), absolwent ekonomii (studia magisterskie na WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie) i menadżer (MBA na WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie) z wykształcenia, który odpowiada za Dział Doradztwa i Pricingu oraz projekty realizowane w Polsce i Europie. Obecnie w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego oraz przewodu doktoranckiego w zakresie nauk medycznych. Nie ma projektu, w którym Magdalena by nie uczestniczyła –naszym firmowym bogactwem jest jej pomysłowość i niebanalność, które w połączeniu z jej wszechstronnością i szeroką wiedzą są szczególnie użyteczne przy nietypowych projektach. Ostatnio w czasie wolnym Magdalena spacerowała trochę po Himalajach.

team_image
Vice-President

Przemysław Ryś

Dyrektor Działu Analiz Klinicznych; lekarz z wykształcenia – ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Szpitalu im. Dietla oraz w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie. Przemysław prowadzi Dział Analiz Klinicznych, kieruje projektami realizowanymi w Polsce oraz w Europie. Jest autorem publikacji klinicznych oraz metodycznych, a także recenzentem czasopism naukowych. Doskonały detalista, posiada też umiejętność zadawania trafnych pytań klinicznych i metodycznych.

team_image
Director

Jakub Rutkowski

Jakub, z wykształcenia magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ― Wydział Matematyki i Informatyki), pracuje z nami od zawsze, a od 2009 roku jest Dyrektorem Działu Analiz Kosztowych i Rejestrów. Wadą Kuby jest to, że jest bardzo pracowity (trudno nam za nim nadążyć ;)). Jest jedynym Dyrektorem, który do pracy przyjeżdża motorem.

Osiągnięcia

W trakcie 15 lat działalności zrealizowaliśmy szereg różnorodnych i często innowacyjnych projektów. Oto wybrane z nich:

współorganizowaliśmy 1st HTAi Annual Meeting w Krakowie w 2014 roku — około 500 uczestników z całego świata (więcej informacji na stronie: www.htai.org)

byliśmy kilkukrotnie sponsorem oraz wykładowcami na Sympozjum EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC (więcej informacji na stronie: www.ceestahc.org)

ukończyliśmy realizację projektuUE Paszport do Eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

rozszerzyliśmy działalność na nowe obszary, realizując projekty w takich krajach jak Chiny, Japonia i Korea

opublikowaliśmy dwie książki: Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach (2006) oraz Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka (2009)

WIĘCEJ PUBLIKACJI

wprowadizliśmy innowacyjne narzędzia IT na potrzbey HTA w postaci serwisów online i aplikacji mobilnych, takie jak: ikarpro.pl, szeroki serwis refundacyjny, The Dynamic Literature Catalogue (dlc.hta.pl) i inne

WIĘCEJ O PROJEKTACH IT

wygraliśmy przetarg i realizowaliśmy zlecenia dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (więcje informacji o AOTMiT na stronie: aotm.gov.pl)

WIĘCEJ O RAPORTACH HTA

opracowaliśmy randomizowane badanie klinicznego dla wyrobu medycznego (2007), projekty badawcze NIMI i ECONOMEDICA oraz rejestr dotyczący 700 pacjentów w cukrzycy

WIĘCEJ O BADANIACH

Struktura firmy

Prezes i Zarząd
 • Dział Analiz Klinicznych

  przeglądy systematyczne, analizy problemu decyzyjnego

 • Dział Ekonomiczny

  modele i analizy ekonomiczne, analizy wpływu na budżet, finansowe scenariusze refundacyjne

 • Dział Kosztów i Rejestrów

  ankiety i badania kosztowe, nietypowe projekty, IKAR pro

 • Dział Doradztwa i Pricingu

  analizy rozwiązań refundacyjnych, uzasadnienia cenowe, konsultacje prawne i cenowe

 • Dział IT

  innowacje, aplikacje mobilne, zarządzanie i administrowanie sieciami, helpdesk

 • Dział DTP

  materiały promocyjne i konferencyjne, oprawa graficzna i skład publikacji, webdesign

 • Administracja

  sprawia, że wszystko to sprawnie i gładko funkcjonuje