Pomoc medyczna dla osób z HIV na Ukrainie

Na telekonferencji edukacyjnej, poświęconej organizacji pomocy medycznej dla osób z HIV na Ukrainie, która odbędzie się 29 czerwca 2017, Robert Plisko, prezes HTA Consulting, wygłosi przemówienie pt. HTA approches and its use for organisation of care for people living with HIV infection.